Op=op! Op weg naar circulariteit

De beschikbaarheid van grondstoffen is eindig. Op=op! Daarom werkt Nederland toe naar een circulaire economie in 2050. Producten en grondstoffen zo veel mogelijk hergebruiken en waardevernietiging minimaliseren, dat is het doel. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om hier actief aan bij te dragen, samen met onze kopers, huurders, opdrachtgevers, gemeenten en ketenpartners.

Het voortouw nemen

Bij Hendriks Coppelmans zien wij het als onze taak om een verschil te maken en mensen mee te nemen in de noodzaak van gedragsverandering. Want bijdragen aan een duurzame en vitale samenleving zit in ons bloed. Wij komen daarom zelf in actie, maar willen ook andere mensen enthousiasmeren om mee te doen in die circulaire transitie. Net zoals we eerder deden met de energietransitie en sociale innovatie.

Op weg naar circulair bouwen: actie!

Binnen ons bedrijf is de werkgroep Circulaire Economie stevig aan de slag. Via een hbo-afstudeeropdracht werken we nauw samen met het onderwijsveld. Inmiddels benaderen we circulair grondstoffengebruik via vier aandachtsgebieden (zie illustratie). Deze vertalen we nu naar concrete (deel)projecten. Een voorbeeld is onze bijdrage in het meest duurzame bouwteam van Nederland, waarmee we in Waalre aan de slag gaan: bestaande woningen fungeren hier als donor voor de nieuwbouw. Samen met onze partners het elke dag beter doen: daar gaan we voor.

Meer informatie

Interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over circulair bouwen? Neem dan contact op met Bart Hendriks via (0413) 264833 of bart.hendriks@hendrikscoppelmans.nl.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling