Ontwikkelgesprek juni a.s.

Binnen Hendriks vinden we ontwikkeling van medewerkers belangrijk. Sinds een aantal jaren bespreken we de persoonlijke ontwikkeling in een ontwikkelgesprek. We maakten daarbij voor de UTA-medewerkers gebruik van het pakket HRM Force (tool voor competentie-ontwikkeling). De ervaringen hiermee liepen uiteen en met name de gebruiksonvriendelijkheid heeft ertoe geleid dat dit pakket is opgezegd, dus vanaf nu gaan we het anders doen.

​​​​​​​Wat verandert er?

We gaan gebruik maken van een formulier waarop enkele vragen over jouw persoonlijke ontwikkeling staan vermeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Terugblik afgelopen jaar
  • Leren en ontwikkelen (gedrag/competenties/kennis)
  • Gezondheid, veiligheid en welzijn
  • Toekomstperspectief en afspraken

Het formulier wordt aan het einde van het ontwikkelgesprek zowel door jou als de leidinggevende ondertekend, waarna je een kopie ontvangt van HRM. Dit formulier wordt opgeslagen in jouw personeelsdossier en is altijd opvraagbaar.

Open gesprek

Het doel is een open gesprek met je leidinggevende te hebben waarbij bovenstaande zaken aan bod komen. Een ontwikkelgesprek is tweerichtingsverkeer, dus bereid je voor op zaken die belangrijk zijn voor jou.

Tweetal afspraken op jaarbasis

Het ontwikkelgesprek vindt plaats in de periode van juni tot augustus. Je wordt door je leidinggevende uitgenodigd voor het gesprek. Het formulier wordt bij de afspraakbevestiging meegestuurd, dus voorafgaand aan het gesprek. Zo kun je je goed voorbereiden.

Op het einde van elk jaar, vaak in december, vindt jouw eindejaarsgesprek plaats. Je ontvangt op dat moment en als je daarvoor in aanmerking komt ook een tantièmebrief.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling