Plus-Op-de-Meter Wonen®

In slimme wijk energie opwekken, opslaan en delen 

Betaalbaar én duurzaam wonen is de grootste uitdaging voor de toekomst. Belastingen op fossiele energie en brandstoffen stijgen elk jaar fors. En we hebben afgesproken in 2050 CO2-neutraal te zijn. Met nul-op-de-meterwoningen zijn we sinds 2014 al heel goed op weg. Maar als innovatieve koploper gaat Hendriks Coppelmans verder. Met Plus-Op-de-Meter Wonen®  innoveren wij voor een duurzame toekomst. Een toekomst van betaalbaar én comfortabel wonen zonder energiekosten. Met 100% lokaal opgewekte energie uit natuurlijke bronnen. In de slimme wijk Brainport Smart District (Helmond) ontwikkelen we nu een project van 140 woningen.

Lokaal energie opwekken, opslaan en delen

Met Plus-Op-de-Meter Wonen leveren wij een maximale bijdrage aan de energietransitie. Dit concept gaat uit van een duurzame wijk die helemaal zelfvoorzienend is op het gebied van energie. Al die energie is 100% lokaal en duurzaam opgewekt. Er wordt netto meer energie opgewekt dan er voor wonen nodig is. Bewoners hebben dus geen energierekening meer en er is zelfs energie over voor het laden van een elektrische auto. Belangrijk onderdeel van het concept is dat overtollige energie wordt opgeslagen en kan worden gedeeld met andere bewoners. Zo gaat nergens energie verloren en is er op wijkniveau altijd voldoende energie beschikbaar om in de vraag van elk huishouden te voorzien.

Circulaire huisaccu’s en smartgrid

Met Plus-Op-de-Meter Wonen wonen zetten wij in op een aaneenschakeling van innovaties op het gebied van zelfopgewekte energievoorzieningen.  Zo bevat elke woning een circulaire huisaccu. Een energieopslag die afkomstig is uit een elektrische tweedehandse auto en zo een tweede leven krijgt. Deze huisbatterijen worden collectief aan een ‘smartgrid’ gekoppeld, waardoor je energie in de wijk kunt delen.  Om de piekvraag op te vangen worden zogenaamde elektrische vehicle-to-grid deelauto’s ingezet in de wijk. Via slimme software stemmen we off-grid vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af. Ook aan de vraagkant kunnen we slimmer omgaan met het verbruik van energie. Door slimme afstemming van opwekken, opslaan en afnemen is de wijk volledig zelfvoorzienend.

Maximale impact op de energie- én mobiliteitstransitie

De mobiliteitsbranche investeert volop in all-electric mobiliteit. De eerste zonne-auto’s worden nu al ontwikkeld voor de markt. Echter zijn ook zonne-auto’s nog afhankelijk van tanken via ‘stekkeren’. De zon is immers geen constante factor. Plus-Op-de-Meter Wonen is de oplossing om ook na een bewolkte dag met zonne-auto’s gegarandeerd lokaal en duurzaam opgewekte energie te ’tanken’. Door sector-overstijgend samen te werken met de mobiliteitsbranche leveren we een zo groot mogelijk impact op de energie- én mobiliteitstransitie.

Bekijk de video uitleg
 

Eerste zelfvoorzienende, circulaire woning

In 2023 bouwen we in eigen beheer een zelfvoorzienende én circulaire woning. De ambitie is een off-grid-woning, dus zonder aansluiting op nutsvoorzieningen én de meest duurzame vorm van energieopwekking, inclusief opslag. We bouwen in hout en met biobased materialen, het maximale van wat op dit moment haalbaar is. Ook natuurinclusiviteit en biodiversiteit nemen we mee. We ontwikkelen daarna direct door met versie 2.0. Het doel is een nieuwe standaard: zelfvoorzienend en circulair wonen als het nieuwe normaal, daar gaan we voor.

Publicaties

Bezoek ook onze Ga Verder Sessie Plus-Op-de-Meter. Klik voor meer informatie.

Meer weten? Neem contact op!

Hugo Geerlings - Hendriks Coppelmans
Hugo Geerlings
Manager ontwikkeling
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"
Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling