Maatschappelijk Mooi®

Accommodatie voor Wonen-Werken-Wijkdiensten

Het nieuwe concept Maatschappelijk Mooi® van Hendriks Coppelmans voorziet in een accommodatie waarin wonen, werken en wijkdiensten samenkomen. Een mooie uitkomst voor zowel burgers als gemeenten en corporaties die met veranderingen in zorgwetgeving te maken hebben.

Unieke samenwerking

Als gevolg van het overheidsbeleid zal de vraag naar betaalbaar en beschut wonen de komende jaren flink toenemen.  Naast passende huisvesting hebben mensen met een lichte beperking vaak ook behoefte aan zinvolle arbeid of dagbesteding. Door een unieke samenwerking met Social Enterprise IBN (noordoostBrabant) en woningcorporatie Area (Uden/Veghel) heeft Hendriks Coppelmans een concept ontwikkeld dat beantwoordt aan al deze behoeften. Binnen de accommodatie van Maatschappelijk Mooi® is ruimte voor betaalbaar en beschermd wonen, maar ook voor maatschappelijke functies, werkplekken en dagbesteding.

Participatie in de wijk

De wijkfunctie die Maatschappelijk Mooi® vervult, zorgt mede voor de kracht van dit concept: participatie staat centraal. Verschillende wijkdiensten krijgen een plekje in de accommodatie. Denk bijvoorbeeld aan een boodschappendienst, kledingherstel en lichte zorg. Zo wordt gelijktijdig invulling gegeven aan de dagbesteding van de bewoners en de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Arbeid wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van de accommodatie georganiseerd. De participatiewijk staat sterk en biedt kwetsbare burgers houvast.

Betaalbaar Budgetappartement

Het concept gaat uit van de betaalbare Budgetappartement (een variant van ons concept Budgetwoning®). Deze woning van 70m² is slim ingedeeld en volledig rolstoeltoegankelijk. De wooneenheden zijn schakel- en stapelbaar en daardoor overal in te passen. Op die manier zijn eenvoudig complexen te vormen, compleet met galerij, lift of patio.

Publicaties:

Ziet u kansen?

Het samenwerkingsverband Area, IBN, Hendriks Coppelmans richt zich met dit concept in eerste instantie op Uden. De gemeente is enthousiast en heeft de intentie uitgesproken om zo’n accommodatie in Uden tot stand te brengen. Maar Maatschappelijk Mooi® kan natuurlijk ook in andere gemeenten uitgevoerd worden.

Gerelateerde projecten

De projecten waarbij we deze innovatie hebben toegepast:

Meer weten? Neem contact op!

Anita Pauwels
Projectontwikkelaar
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"
Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling