Inmeetmogelijkheden

Tijdens de bouw kunt u als koper behoefte hebben aan het inmeten van bepaalde ruimtes. Bijvoorbeeld voor vloeren of de keuken. Inmeten heeft pas zin als de binnenwanden geplaatst zijn. Vanwege de gefaseerde bouw is dat moment voor elke woning anders. Tijdens de koperskijkdag kunt u informeren naar het moment waarop de binnenwanden in uw woning geplaatst worden. Natuurlijk kunt u zelf inmeten tijdens een koperskijkdag. Professionals die u inschakelt (bijvoorbeeld een keukenleverancier) krijgen van ons gelegenheid op andere momenten.

Vooraf bij ons aankondigen

Omdat wij in verband met veiligheidseisen zicht moeten houden op wie er wanneer op de bouwplaats aanwezig is, moet u een inmeetbezoek altijd vooraf bij ons aankondigen. Dat kan door een mail te sturen naar kopersbegeleiding@hendrikscoppelmans.nl. Inmeten kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 15.30 uur.
Op de dag zelf moet het bedrijf dat in komt meten zich melden bij de uitvoerder. Om het aantal aanwezigen op de bouwplaats te beperken, is het niet toegestaan dat u zelf aanwezig bent bij het inmeetmoment. Zorg daarom tijdig voor een goede instructie aan het bedrijf dat namens u komt inmeten.

Het bovenstaande geldt niet voor Nuva keukens. Inmeetmomenten voor dit bedrijf worden georganiseerd door ons. Daarvoor hoeft u dus niets te doen.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling