Hendriks verduurzaamt in eigen én andermans huis

Verduurzamen. Waar begin je?

Zowel Nederlandse als internationale wetgeving bepaalt dat eigenaren en gebruikers van omvangrijke huisvesting zoals kantoren en bedrijfspanden zelf onderzoek doen naar mogelijkheden om hun CO2 uitstoot te beperken. Lang niet iedereen heeft echter de benodigde kennis in huis om hier de nodige stappen in te nemen. Want waar begin je? Hendriks Duurzame Energie heeft die expertise en speelt graag een advies- én beheerrol van betekenis. Met onze eigen huisvesting, bedrijventerrein en het Dome-X pand in Oss als lichtend voorbeeld. 

Binnen de landsgrenzen bepaalt de Wet milieubeheer de richtlijnen voor de energieprestatie van gebouwen. Internationaal vindt de ‘Energy Performance of Buildings Directive’ ofwel de EPBD dat de energieprestaties van gebouwen moet verbeteren zodat er minder energie wordt gebruikt. In deze richtlijnen staan systeemeisen waaraan de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen moet voldoen. Deze zijn bestemd voor organisaties en personen die in de gebouwde omgeving* actief zijn, zoals gebouweigenaren, woningcorporaties, technische dienstverleners én bouwbedrijven. Partners en partijen die Hendriks Duurzame Energie graag adviseert en waarvoor we indien gewenst de realisatie en het beheer verzorgen. Lees hier het hele artikel.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling