Gemeenten

Een omgeving creëren waarin uw inwoners kunnen wonen zoals zíj dat graag willen en ondernemers zich maximaal kunnen ontplooien: dat is de complexe taak waar u als gemeente voor staat. Dat betekent dat u een hedendaagse sociale woonomgeving moet combineren met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dat u bij uw planvorming rekening moet houden met zowel interne belangen als imago en citymarketing. Dat u waarde moet toevoegen aan ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen, maar tegelijk risico’s moet uitsluiten en rendement scherp voor ogen moet houden. Dat vraagt om een ontwikkel- en bouwpartner die enerzijds ervaren, solide en betrouwbaar is, en anderzijds flexibel, creatief en innovatief genoeg om uw wensen te kunnen realiseren.

Hendriks Coppelmans is die partner

Wij zijn vertrouwd met uw situatie en omgeving, en werken collegiaal samen met uw ambtenaren. Met onze jarenlange ervaring en drive om te innoveren kunnen we bovendien inspelen op actuele volkshuisvestingsvraagstukken. Van ‘Budgetwoningen®’ tot en met ‘Wonen naar wens®’: we hebben het ontwikkeld en succesvol in de praktijk gebracht. En altijd vanuit een sterke lokale en regionale visie.

We ontwikkelen op betrouwbare wijze, exploiteren zoals u het zelf zou doen en werken klantgericht, op basis van kracht. We participeren bijvoorbeeld in ontwikkelrisico’s, geven waterdichte garanties en sturen ook op úw rendement. Zo faciliteren we u als gemeente bij één van uw belangrijkste taken: wonen geweldig maken, voor iedereen.

Wat wij u en uw burgers bieden:

 • Ruim 90 jaar ervaring in sociale woningbouw
 • Oplossingsgerichte ontwikkelaar, geen speculant
 • Risicodragende exploitatie van complete bestemmingsplannen
 • Specialisatie in zorghuisvesting: woon-zorgcombinaties, zorgcentra, inleun-, aanleun- en fokuswoningen, revalidatiecentra en kloosters
 • Vernieuwende woningconcepten die inspelen op actuele volkshuisvestingsvraagstukken:
  – Budgetwoningen®: betaalbare vrije sectorhuurwoningen vanaf € 79.000,-.
  – Betaalbare zorgwoningen binnen de huurtoeslaggrens
  – Maatschappelijk Mooi®: speelt in op wmo en participatiewet
  – Optopwoningen (bouwen zonder grond)
  – Energiezuinige woningen (energieneutraal en nul-op-de-meter)
  – ‘Wonen naar wens®’: inspraak en keuzevrijheid voor woonconsument
 • Sterk in binnenstedelijke ontwikkelingen en herstructureringsopgaven
 • Actief op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (o.a. via eigen goede-doelenfonds Cohesie).

Vanaf dag één

Geweldig wonen begint op dag één. Om samen de juiste keuzes te kunnen maken, zitten we daarom graag vroeg in het proces met u om tafel. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

René Beks
Directeur ontwikkeling & innovatie
(0413) 26 48 33
rene.beks@hendrikscoppemans.nl.

Of vraag aanvullende documentatie aan.