Duurzaam ondernemen

Maatschappelijke betrokkenheid zit ons in de genen. Daarom ondernemen wij duurzaam. Sinds 2013 zijn wij houder van het certificaat MVO-prestatieladder. Duurzaam ondernemen betekent voor Hendriks Coppelmans: zorgvuldig en integer omgaan met de woon- en leefomgeving waarin we dagelijks actief zijn. Wij willen vormgeven aan het recht op goed wonen, positief bijdragen aan een leefbare samenleving, rekening houdend met de wensen en behoeftes van de huidige generatie èn die na ons komen. Alleen zo wordt wonen geweldig.

 

 

Verankerd in onze missie, in praktijk gebracht door onze mensen

Deze oprechte overtuiging zit al 100 jaar in onze genen en is sinds 1992 verankerd in onze missie en visie. Duurzaam ondernemen maakt integraal deel uit van onze bedrijfsvoering en kernactiviteiten. Via de beleidsvlakken people, planet, profit en promotion brengen we deze verantwoordelijkheid in praktijk. Bij het vormgeven van ons duurzame beleid gebruiken wij de internationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO26000) als leidraad (bekijk hier het jaarverslag en het supplement specifiek voor Hendriks Coppelmans ). Projectgericht passen wij de methode van The Natural Step (TNS) toe.

Bekijk onze duurzame referentieprojecten

 

Een greep uit onze duurzaamheidsactiviteiten:

People: aandacht voor maatschappij en medewerkers

 • Sponsoring in sectoren sport, cultuur, wonen en welzijn
 • Social Return (PSO trede 3)
 • Bestuursfuncties en actieve deelname aan maatschappelijke initiatieven
 • Personeelsbeleid gericht op ‘ondernemerschap’
 • Goed werkgeverschap en lange dienstverbanden
 • Investering in opleiding 

Planet: zorg voor ons milieu

 • Eigen ontwikkelprojecten 100% gebruik FSC-hout (FSC-certificaat SKH-COC-000597-D)
 • Groene woningconcepten: nul-op-de-meter®plus-op-de-meter wonen®energetisch renoveren®NOM-renovatie
 • Houder certificaat NOM-keur op NOM-nieuwbouwconcept (via Stroomversnelling, 2017)
 • Actief op gebied van circulair bouwen: oa licentiehouder van Madaster
 • Interne denktank Groen die werkt aan groenprogramma’s: o.a. afvalscheiding en -reductie, energiebesparing, inzet warmtecamera, monitoring via CO2 footprint, bewustwording, kennis
 • Toepassing warmte-koudeopslag (sinds 2001)
 • Eerste in Brabant met Zonnewoningen® (2003)
 • Eerste in Nederland met renovatiekeurmerk ‘Klimaatwoning’ (2006)

Profit: stabiliteit en meerwaarde

 • Lange termijn visie (vastgelegd in Strategische Onderneming Planning)
 • Financieel beleid gericht op continuïteit en stabiliteit
 • Sterke en onafhankelijke kapitaalpositie (AA-rating Graydon)
 • Meerwaarde door projectoverstijgende ketensamenwerking
 • Duurzame tevredenheid woonconsument door Wonen naar Wens®

Promotion: betrekken en uitdragen

 • Actieve promotie energiezuinige maatregelen en woningen en circulair bouwen
 • Betrekken partners bij ideevorming en uitvoering groenbeleid
 • Consumenten informeren over duurzaam woninggebruik
 • Kennisbijeenkomsten over duurzame thema’s
 • Actieve participatie relaties en medewerkers bij goede doelen

Meer weten? Neem contact op!

Vincent Hendriks, directeur
Vincent Hendriks
Directeur
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"
Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling