Bouwverkeer in Goede Morgen Geerpark fase 2 en 3

Bouwverkeer en rijroutes

We zorgen ervoor dat het bouwverkeer zo min mogelijk door bewoond gebied rijdt. Zo houden we de overlast voor omwonenden beperkt. In overleg met de gemeente is gekozen voor een aan- en afvoerroute via Wolput, Abt van Engelenlaan, Mortelweg, Geerpark (zie de rijroutes op kaarten hieronder). De route is bewegwijzerd en de wegen worden regelmatig schoongemaakt.

 

Eenrichtingsverkeer

In blauw zie je de rijroutes op de twee bouwplaatsen. Aan de pijlen kun je zien dat op diverse wegen voor het bouwverkeer eenrichtingsverkeer geldt.

Haagwinde: speciale aandacht

Bouwen geeft altijd enige hinder. Omdat de straat Haagwinde al bewoond is, hebben we gekeken hoe we overlast hier zoveel mogelijk kunnen beperken. Een van de maatregelen is dat in deze straat tijdens de gehele bouwperiode een parkeerverbod geldt. Dit om de doorstroom van bouwverkeer en normaal verkeer te waarborgen. Daarnaast gebruiken we Haagwinde niet als opstelplek voor kranen, betonwagens en andere lossende (grote) vrachtwagens.

Parkeerverbod bermzijde park

In verband met de doorstroming en veiligheid geldt ook in de straat Geerpark (de weg ten zuiden van het park) een parkeerverbod.

Lisdodde tijdens werkuren afgesloten

Om het veilig te houden is de straat Lisdodde ter hoogte van de bouwplaats tijdens werkuren afgesloten voor alle niet-bouwverkeer (zie het rood gemarkeerde deel op onderstaande kaart). De afsluiting geldt van maandag t/m vrijdag van 6.30-ca 17.30 uur. De andere delen van Lisdodde zijn gewoon open voor alle verkeer.

Parkeren bouwmedewerkers

Werkbussen en auto’s van bouwmedewerkers worden geparkeerd op het tijdelijke parkeerterrein op de hoek Geerpark/Lisdodde en de parkeerplaats aan Haagwinde.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling