Betaalbaar circulair bouwen in Someren

Circulair bouwen wordt steeds belangrijker. De beschikbaarheid van grondstoffen is immers eindig. Daarom werken we met z’n allen toe naar een circulaire economie. Dat onze opdrachtgevers duurzaam grondstoffengebruik ook steeds belangrijker vinden, zien we terug in hun zoektocht naar de juiste bouwpartner. Daarin is circulariteit steeds vaker een belangrijk onderdeel. Zo was corporatie woCom uit Someren begin dit jaar op zoek naar een partner met ervaring in zowel betaalbaar als circulair bouwen. Die vonden ze in Hendriks Coppelmans. De circulaire ervaring die we hebben opgedaan bij andere projecten zetten we nu in voor duurzame wijk Groote Hoeven in Someren. Zo lukt het zelfs om een stap verder te gaan dan de gestelde eisen.

Circulaire wijk Groote Hoeven

In januari nodigde woCom ons uit om deel te nemen aan de bouwteamselectie voor 16 grondgebonden sociale huurwoningen in de wijk Groote Hoeven. Alle woningen worden gasloos en energieneutraal. Wateropvang gebeurt op eigen terrein. En belangrijk: bij de bouw worden circulaire materialen toegepast. In deze groene nieuwbouwwijk staan duurzaamheid en circulariteit namelijk centraal. De gemeente Someren voert een actief gronduitgiftebeleid om dat te stimuleren. Bij de bouwteamselectie vormden de gemeente-eisen voor WoCom het minimale ambitieniveau. Een mooie kans voor ons om te laten zien dat we ook in de sociale huur, circulair wonen geweldig kunnen maken.

Verder gaan

Producten en grondstoffen zo veel mogelijk hergebruiken en waardevernietiging minimaliseren, dat is het doel bij circulair bouwen. In de uitvraag nam WoCom hele concrete eisen op over het gebruik van circulaire en gezonde materialen. Zo werden vier hergebruikte, gerecyclede en/of biobased materialen benoemd, waarvan we er minimaal drie moeten toepassen. Omdat wij echt verantwoordelijkheid willen nemen, kozen we ervoor niet drie, maar alle vier de maatregelen toe te passen in ons plan van aanpak. Bij één van de materiaaleisen deden we er nog een schepje bovenop. De grove fractie in beton moet voor minstens 50% (v/v) uit betongranulaat bestaan. Wij stelden voor om het niet bij 50% te laten, maar voor de volle 100% betongranulaat toe te passen. Naast circulair beton bevat ons plan ook circulaire bakstenen en willen we de binnenspouwbladen uitvoeren als prefab houtconstructie met FSC-certificering.

Luchtzuiverende dakpannen

Ook op het gebied van gezonde materialen schrijven gemeente Someren en woCom minstens drie van de voorgestelde vier materialen voor. Met gezonde materialen wordt hier bedoeld, dat de toegepaste materialen geen negatieve effecten hebben op de kwaliteit van het binnenmilieu van de woningen, maar bij voorkeur een positief effect. Ook hier namen we in ons plan alle vier de voorgestelde materialen op. We gingen zelfs nog een stap verder door een extra voorstel te doen: het gebruik van luchtzuiverende dakpannen.

Niet alleen circulaire ambities

Naast circulariteit is ook betaalbaarheid belangrijk voor zowel woCom als Hendriks Coppelmans. Zeker in dit project, want de woningen worden verhuurd onder de eerste aftoppingsgrens. Om dat mogelijk te maken, stelden we circulaire opties voor die betaalbaar zijn. Betaalbaar voor woCom betekent immers ook betaalbaar wonen voor de huurder.

Ervaring biedt keuzemogelijkheden

Circulair bouwen is nog grotendeels onontgonnen gebied. Bij ons plan van aanpak voor Groote Hoeven konden we gelukkig terugvallen op de kennis en ervaring die we als duurzame koploper al opgebouwd hebben. Circulair grondstoffengebruik benaderen we bij Hendriks Coppelmans via vier aandachtsgebieden: grondstof minderen, levensduur gebouw verlengen, producten hergebruiken en producten recyclen. We vertalen dit concreet naar onze projecten. Zo pasten we een grondstoffenpaspoort toe bij project Rietland in Beek & Donk en voeren we bij de bouw van appartementen in Den Bosch de hoofddraagconstructie uit in Cross Laminated Timber (CLT). Een ander voorbeeld is het meest duurzame bouwteam van Nederland waarmee we in Waalre aan de slag zijn: bestaande woningen fungeren hier als donor voor de nieuwbouw. Al die ontdekkingstochten zorgen voor een groeiend aantal (betaalbare) circulaire keuzemogelijkheden voor onze opdrachtgevers. Zo bouwen we samen aan een circulaire samenleving.

Type A

Type B

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling