7 december 2022

Van weerstand naar instemming bij verduurzaming in Vlijmense wijk Vliedberg

Terug

Verduurzaming van huurwoningen. Juist in deze tijd van hoge energieprijzen is het een belangrijke stap op weg naar betaalbare woonlasten. Tegelijkertijd weten we: een energetische renovatie heeft veel impact voor bewoners. Dit werd duidelijk in de Vlijmense wijk Vliedberg, waar in eerste instantie maar 24% van de bewoners van 106 woningen instemde met de verduurzamingsplannen. Samen met Thierry Farla, sociaal-projectleider van Woonveste, werd de vereiste 70% uiteindelijk toch ruimschoots gehaald. Hoe kregen we dat voor elkaar?

Weerstand ombuigen: bewoner centraal

Pure woonverbetering realiseren: goede spouwmuur- en vloerisolatie, een nieuw dak, ventilatie met een warmte-terugwininstallatie en nieuwe kozijnen. Met als resultaat een stap van energielabel G naar A. Toch kan zulk grootschalig energetisch onderhoud tot weerstand leiden. In eerste instantie gaf nog geen kwart van de huurders in de wijk Vliedberg akkoord op de plannen. Thierry Farla zocht samen met onze communicatie-medewerker Anke van Kempen naar manieren om deze weerstand om te buigen. Het speerpunt van hun inspanningen: de bewoner centraal.

Het begint met begrip

“Een groot renovatieproject raakt de bewoners in hun directe leefomgeving”, legt Anke uit. “Hoe efficiënt de aannemer het ook aanpakt. We komen letterlijk bij mensen binnen. Dat is niet niks. En stel je voor dat je ziek bent, ouderdomsbeperkingen hebt of psychisch in de knoop zit; dan is het al helemaal lastig.” Thierry Farla knikt instemmend. In Vliedberg sprak hij veel mensen die opzagen tegen de renovatie. “Begrip tonen is dan belangrijk. Daar begint het mee. En: goed uitleggen wat je precies gaat doen en wat het oplevert. Het is voor huurders niet makkelijk om zich hiervan een concrete voorstelling te maken.” Daarom werd bij de planuitleg gebruikgemaakt van cartoons. Toen er bij de eerste inventarisatie veel weerstand bleek te zijn, besloten Thierry en Anke de communicatie nóg persoonlijker te maken. En dat werkte.

Midden in de wijk

“Die persoonlijke aandacht was de sleutel tot succes”, vertelt Thierry Farla. “Ik ben bij iedereen op bezoek geweest om het gesprek aan te gaan en gaf de maandelijkse nieuwsbrieven persoonlijk af. Je moet midden in de wijk zijn, zodat huurders je gezicht zien.” Ook zijn tweewekelijkse inloopspreekuur in de woning genaamd ‘Evenbij7’ hielp. Mensen kunnen er
terecht met hun vragen en zorgen. “Bij weerstand probeer ik ook te achterhalen wat er speelt. Dan blijkt dat huurders het bijvoorbeeld niet eens zijn met bepaalde materiaalkeuzes. Of ze twijfelen aan de intenties van de woningcorporatie, denken in doemscenario’s of hebben gewoon geen zin in gedoe.” Uiteindelijk heeft hij alle bewoners van de 106 woningen persoonlijk gesproken. “Het helpt als je mensen meekrijgt die veel invloed hebben in de wijk. Ook ben ik met het bestuur van Woonveste in gesprek gegaan over bepaalde bezwaren van bewoners.
Zo is bijvoorbeeld een kleine financiële tegemoetkoming tot stand gekomen. En met de hulp van Anke konden we de meer technische vragen goed beantwoorden, in begrijpelijke taal. Ik besloot ter plekke afspraken te ondertekenen: zwart-op-wit. Dat geeft bewoners vertrouwen.”

Ambassadeurs

Gaandeweg merkte hij dat juist de felste tegenstanders de grootste ambassadeurs werden. “Juist die mensen werden steeds enthousiaster”, vertelt hij. “Ze zagen de voordelen van de verduurzaming en vroegen regelmatig of de vereiste 70% al was gehaald. En als hun buurman of buurvrouw van mening was veranderd, kwamen ze dat vol trots vertellen. ‘We hebben er weer een bij hoor!’ hoorde ik dan. Anke en ik zijn ontzettend blij met het resultaat. Het is mooi te zien dat het loont om gezamenlijk in te zetten op doordachte, persoonlijke bewonerscommunicatie.”

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling