22 juni 2013

Steun publiekscampagne Bouw nou op!

Terug

Op 20 juni is de landelijke campagne ‘Bouw nou op!’ van start gegaan. Een gezamenlijk initiatief van de grote koepels in de bouwsector om het kabinet ervan te overtuigen dat de crisis in de bouw iedereen raakt en er dringend maatregelen nodig zijn. Met een ludieke actie op het Binnenhof wordt vanmiddag  een open brief aangeboden aan minister Blok. Onderdeel van deze grootse campagne is de inzameling van steunbetuigingen. Deze petitie worden in het najaar aangeboden aan het kabinet. Als lid van de NVB, één van de initiatiefnemers van de actie, beveelt Hendriks Coppelmans deze publiekscampagne van harte bij u aan.

Geef uw stem. Doe het nu!

Met dagelijks 7 failliete bedrijven en 125 ontslagen in onze sector is het inmiddels 2 minuten voor 12. Stem via de petitie van ‘Bouw op nu!’ voor maatregelen die de economie en de werkgelegenehid stimuleren. Met je stem draag je ook bij aan het woonplezier van heel veel Nederlanders. Door de stagnatie in de bouwproductie is het aantal mensen met een ongerealiseerde verhuiswens opgelopen tot meer dan een miljoen! Met het huidige beleid daalt de woningbouwproductie in 2014 verder naar slechts 20.000. Het woningtekort is nu al opgestuwd naar 100.000 woningen. Ook voor de woonconsument is het dus zeer belangrijk dat er stimulerende maatregelen genomen worden. De actie steunen? Ga dan naar de website van Bouw op nu. Doe het nu!

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling