21 juni 2013

Samenwerking cruciaal in het nieuwe zorgwonen

Terug

De zorg is volop in beweging en er wordt enthousiast gewerkt aan nieuwe concepten die positief bijdragen aan de transitie waarin de sector zich bevindt. Dat bleek gisteren tijdens de goed bezochte netwerkbijeenkomst van BrabantInZorg, georganiseerd in samenwerking met onder andere Hendriks Coppelmans. Het nieuwe zorgwonen blijkt voor veel zorgorganisaties vooral een zoektocht. Innovatieve ideeën en samenwerking tussen alle betrokkenen zijn richtingen die verkend worden. Tijdens de middag bij het in aanbouw zijnde Woonzorgcentrum Berlerode in Berlicum gaven sprekers de aanwezigen nieuwe inspiratie en kon onderling van gedachten gewisseld worden.

Betaalbare zorghuisvesting

Op het programma stonden onder andere twee sprekers van Hendriks Coppelmans. Wim Schraven (huisvestingsadviseur Wonen, Zorg en Welzijn) ging in op de ontstane kloof tussen vraag en aanbod. “Er is duidelijk behoefte aan nieuwe huisvestingsvormen. Zowel in de V&V, VG en GGZ”, aldus Schraven. “Met name de vraag naar betaalbare woningen voor mensen met een zorgvraag en een smalle beurs zal de komende jaren enorm stijgen. Zorginstellingen, gemeenten en corporaties wacht een uitdagend vraagstuk”. Dat er op dit gebied nauw samengewerkt moet worden stond voor de aanwezigen als een paal boven water. Een vernieuwend concept als de Budgetwoning® (een rolstoeltoegankelijke, geclusterde woning van 70m2, onder de huurtoeslaggrens) door Wim Schraven toegelicht tijdens de middag, sprak zeker tot de verbeelding.

Samenwerken en elkaar vasthouden

Samenwerking vormde ook de rode draad door de presentatie van projectontwikkelaar Anita Pauwels, die de aanwezigen meenam in het ontwikkeltraject van het nieuwe woonzorgcentrum in Berlicum. De zorgappartementen en verpleeghuisplaatsen in Berlerode komen tot stand in een samenwerkingsverband tussen zorgverlener Vivent uit Den Bosch, corporatie Huis&Erf uit Schijndel, grondeigenaar Stichting Nieuw Berlerode en ontwikkelaar en bouwer Hendriks Coppelmans. “Een constructie met houdgreep’-achtige onderlinge juridische afspraken, maar ook eentje waarin we elkaar voortdurend vast hebben gehouden om tot een haalbaar plan te komen”, aldus Pauwels. Viventdirecteur Inge Fleischeuer bevestigde dit en heeft waardering voor de onvermoeibare, flexibele opstelling van Hendriks Coppelmans hierin. Bijvoorbeeld toen tussentijds de regelgeving rondom financiering wijzigde en er in een laat stadium nog tien extra PG-plaatsen bij moesten komen. Het (voorlopige) resultaat mag er zijn, aldus de aanwezigen tijdens de rondleiding door het gebouw.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Budgetwoning®, Woonzorgcentrum Berlerode of de mogelijkheden op gebied van zorghuisvesting? Neem dan contact op met Anita Pauwels of Wim Schraven: (0413) 264833 / anita.pauwels@hendrikscoppelmans.nl / wim.schraven@hendrikscoppelmans.nl.

Netwerkbijeenkomst ‘Het nieuwe zorgwonen: rampscenario of succesvol ondernemen?’ from Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling