14 november 2016

Samen maken we het tiptop!

Terug

Openstaan voor reacties uit de buurt

Hendriks Coppelmans vindt het belangrijk om op goede voet te staan met de omgeving waarin we werkzaam zijn. Goede bewoners- en omgevingscommunicatie zijn dan van belang. Ook onze opdrachtgevers hechten hier (steeds meer) waarde aan. We zijn volop bezig met het verbeteren van bewonerscommunicatie bij groot onderhoudsprojecten, maar ook op het gebied van omgevingscommunicatie bij renovatie- en nieuwbouwprojecten maken we stappen. Dat doen we al door bijvoorbeeld de buurt per brief te informeren over de bouw of renovatie in hun buurt en goed te reageren op zaken die gemeld worden bij de keet of telefonisch via ons Klanten Contact Centrum. Eén van de verbeterpunten die we in dit kader concreet hebben opgepakt, is het beter bereikbaar zijn voor omwonenden van een bouwplaats. Hebben zij een tip, vraag of ervaren zij overlast, dan roepen we hen op het ons te laten weten. Samen maken we het dan weer tiptop.

Eerste Hekwerkdoek tiptop

Om mensen uit te nodigen tips, vragen en overlast te melden, introduceren we een nieuw hekwerkdoek. We hangen dit hekwerkdoek op bij bouwplaatsen die in bewoond gebied liggen. Met name bij inbreidingsprojecten en bij renovaties is dit aan de orde. Op dit moment hangen deze hekwerkdoeken bij twee van onze projecten. Er hangt een tiptop-doek in Haaren, waar we 2 koop- en 15 huurwoningen bouwen in project Wijngaert III, en er hangt in tiptop-doek in de nieuwe wijk Geerpark in Vlijmen, waar we in project Mariënhof 6 patiowoningen bouwen.

Digitaal melden via website

Tips, vragen en overlastmeldingen kan men telefonisch melden (0413-264833) of via een invulformulier op onze website op de pagina hendrikscoppelmans.nl/tiptop. De algemene route Contact & Service verwijst ook naar deze tiptoppagina.

M

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling