17 maart 2022

Samen creatief locaties zoeken leidt tot haalbare woonprojecten

Terug

Samen met Woningstichting Compaen gaan we actief op zoek naar geschikte bouwlocaties voor sociale woningbouw. Joost Lobée, directeur-bestuurder van Compaen, en René Beks, directeur ontwikkeling & innovatie bij Hendriks Coppelmans, ondertekenden hiervoor op donderdag 10 maart een samenwerkingsovereenkomst. Lobée wil echt vernieuwen. “Het vinden van geschikte woonlocaties is lastig en dat kunnen we als corporatie niet alleen. Samen zie je meer.” De zoektocht is gericht op woningbouwlocaties in de wijken Brouwhuis, Stiphout, Brandevoort en Mierlo-Hout in gemeente Helmond en Mierlo in gemeente Geldrop/Mierlo.

Driehoeksverbanden zorgen voor versnelling

“Ik geloof in samenwerking met gemeente en marktpartijen.”, aldus Lobée. “We moeten het echt anders aanpakken. Ik heb er echt zin in om creatief en samen met Hendriks Coppelmans op zoek te gaan naar nieuwe woonplekken.”
Ook René Beks is ervan overtuigd dat een samenwerking met corporaties en gemeenten de oplossing is om de grote behoefte aan woninglocaties in te vullen. “Samenwerkingen binnen deze driehoek zorgen voor woningbouwversnelling. Alleen lukt het niet. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is wel dat de ambtelijke capaciteit bij gemeenten op het moment laag is. Daarom gaan we bijvoorbeeld kijken of we gebruik kunnen maken van de flexpoolregeling van de Provincie.”

Samen de wooncrisis te lijf

René Beks is met zijn bedrijf goed thuis in de sociale sector en wil graag investeren om samen met corporaties de wooncrisis te lijf te gaan. Hoe komen we zo snel mogelijk aan betaalbare woningen? “Betaalbaarheid daar kunnen we met bijvoorbeeld conceptwoningen en prefab bouwen echt wel wat aan doen, maar dan moet er wel grond zijn om op te bouwen. Samen zie je sneller waar kansen liggen. Dat betekent van onze kant ook dat we heel creatief kijken: vastgoed dat leegstaat, oude sporthallen, schoolgebouwen, plekken die een woonfunctie kunnen krijgen, zoals onbenutte parkeerplaatsen. We kijken binnenstedelijk in de kernen maar ook aan de randen. En zien we iets interessants, dan pakken we dat met de mensen van Compaen snel op.”

Samenwerkingsverbanden

Ook andere woningcorporaties in de regio zien heil in strategische allianties. Zo werkt Hendriks Coppelmans al op een soortgelijke manier samen met Woonmeij (Gemeente Meierijstad) en Woonstichting Joost (Gemeenten Boxtel, Sint Michielgestel en Den Bosch).

samenwerking Compaen

René Beks (Hendriks Coppelmans) en Joost Lobée (Woningstichting Compaen) schudden de hand op de nieuwe samenwerking.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling