29 maart 2013

Regionaal convenant duurzaam bouwen ondertekend

Terug

Bouwend Nederland en installatiebedrijven (Uneto VNI) uit de regio Noordoost Brabant ondertekenden woensdag 27 maart het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen. Hierin zijn samen met gemeenten en corporaties prestatie- en samenwerkingsafspraken gemaakt. Bart Hendriks, directeur van Hendriks Coppelmans Bouwgroep en voorzitter van de dubocommissie van Bouwend Nederland, zette zijn handtekening namens de bouwkoepel. Bouwend Nederland wil met het convenant ondermeer inzetten op het betrekken van de consument in het proces. “We moeten consumenten en gebruikers overtuigen hoe duurzame gebouwen bijdragen aan het verminderen van woonlasten”, aldus Hendriks.

Vooruitziende blik

Voorzitter Marcel de Wagt (RMB) complimenteerde de ondertekenaars van het convenant: “In deze gure omstandigheden zeggen jullie: we gaan hier verder mee. Dat vind ik getuigen van een vooruitziende blik en van lef.”

Verbreden en verdiepen

Hans van der Pas, bestuurlijk adoptant van het convenant, licht toe waar de accenten van het nieuwe afsprakenpakket liggen. “In de komende periode willen we verbreden en verdiepen. Verbreden door de samenwerking verder uit te breiden met meer partijen uit de bouwkolom. Daar hebben we vandaag een eerste stap in gezet, doordat de installatiebranche voor het eerst ook ondertekent. Ook is het nodig om voor verdere verdieping te zorgen door onze kennis onderling te delen en over te dragen. Dat is ook de kracht van dit regionale convenant. We kunnen elkaar informeren en van elkaar leren.” De heer Emile Quanjel, lector Innovatie bouwproces en Techniek aan Avans Hogeschool, ondersteunt het pleidooi van Hans van der Pas. Hij wil de ervaring die door het convenant wordt opgedaan, gebruiken in het opleidingsprogramma van Avans.

Uitreiking ‘Groene Bouwsteen’

Tijdens de bijeenkomst is ook ‘De Groene Bouwsteen’ uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan het meest duurzame project uit de afgelopen convenantperiode. De Groene Bouwsteen is gewonnen door De Brabant Woning, een project van corporatie Wovesto en de gemeente Sint-Oedenrode. Tot de genomineerden voor de prijs behoorde ook een project van Hendriks Coppelmans: acht duurzame twee-onder-een-kapwoningenwoningen in de wijk Repelakker in Zeeland.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling