8 november 2012

Opgeleverd woningproject Wijngaert III in alle opzichten ‘snel’

Terug

Snel ontwikkeld, snel verkocht, snel verhuurd en snel gebouwd. Het woningbouwproject Wijngaert III in Haaren, dat op dinsdag 6 november opgeleverd werd, is in alle opzichten vlot verlopen. Tijdens de opleveringsfestiviteit in de Tempelier werd hierbij nadrukkelijk stil gestaan. De nieuwe bewoners gaan zich vast ook snel thuisvoelen op hun nieuwe stek. Door de buren van zorgorganisatie Cello werden ze met een bloemetje en een presentje onthaald.

Lage woonlasten

De 6 koop- en 11 sociale huurwoningen in de uitbreidingswijk aan de Noordwestkant van Haaren zijn in opdracht van woningcorporatie Woonveste door Hendriks Coppelmans ontwikkeld en gerealiseerd. In slechts 9 maanden bouwtijd werd een prachtig resultaat neergezet. Dat de woningen zo snel verkocht en verhuurd waren is in deze tijd opmerkelijk te noemen. René Beks, directeur ontwikkeling van Hendriks Coppelmans gaf in zijn toespraak aan dat de lage netto woonlasten van de woningen daar zeker een bijdrage aan geleverd hebben. “Dankzij de inzet van Koopgarant en de energetische maatregelen zoals de zonneboiler die we hebben toegepast, kunnen de maandelijkse kosten laag blijven. Dat is voor woonconsumenten heel belangrijk en daar houden wij bij de ontwikkeling van woningen dan ook rekening mee”, aldus Beks.

Prijsvraag

Een gezamenlijke inschrijving van Woonveste en Hendriks Coppelmans op een gemeentelijke prijsvraag lag aan de basis van het project. De duurzame omgang met energie en materialen speelde een belangrijke rol bij de uitverkiezing evenals de inzet van het concept Wonen naar Wens®. Bewonerswensen werden door Hendriks Coppelmans maximaal vertaald binnen het aangegeven budget. Een haalbaar plan op maat voor Woonveste en een fijn thuis voor bewoners, het kan, ook in crisistijd.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling