2 juli 2013

Medewerking aan ‘Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen’

Terug

Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te (ver)bouwen. Steeds meer mensen willen zo’n energiezuinige comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering voor het verbouwen of bouwen is vaak lastig. Veel partijen weten de financiële mogelijkheden die er zijn niet te vinden. Daarom heeft Bouwend Nederland een financieringswijzer uitgebracht die een overzicht biedt van de diverse regelingen en financieringsconstructies. De wijzer is tot stand gekomen met medewerking van Hendriks Coppelmans en is samengesteld door oud-afstudeerder Johan Pinkse.

Klanten adviseren

Johan Pinkse heeft zich tijdens zijn afstudeerstage bij Hendriks Coppelmans verdiept in de financieringsmogelijkheden van energiezuinige woningen. Het onderzoek vond plaats in het kader van het concept Energieneutraal wonen® dat door Hendriks Coppelmans ontwikkeld is. In het kader van de deelname van Hendriks Coppelmans aan Innovatie Prestatie Contract (IPC) Klimaatneutraal bouwen is een gedeelte van de opgedane kennis door Johan Pinkse voor Bouwend Nederland doorvertaald naar de Financieringswijzer. Bouwbedrijven kunnen hiermee hun professionele en particuliere klanten beter adviseren. Naast subsidies wordt in de wijzer aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiële producten banken aanbieden. De financieringswijzer bevat daarnaast veel relevante links.

IPC / AgentschapNL

De Financieringswijzer is een uitgave van Bouwend Nederland in het kader van IPC Klimaatneutraal bouwen van Bouwend Nederland. Dit IPC is financieel mogelijk gemaakt door AgentschapNL. Bouwend Nederland zet in overleggen met financiële instellingen en overheden in op uitbreiding van de financieringsmogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen. Belangrijk is dat ook het SER Energieakkoord de mogelijkheden tot meer financieringsmogelijkheden faciliteert.

Klik hier voor de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling