12 december 2016

Grave gaat voor kwaliteit bij huisvesting statushouders

Terug

Brabantse gemeenten zijn druk bezig om hun taakstelling voor het versneld huisvesten van statushouders te realiseren. Een forse opgave, die vraagt om creativiteit en daadkracht. Een van de gemeenten die een duidelijke koers varen, is Grave. Hier ligt de focus op duurzame kwaliteitshuisvesting en een goede spreiding van statushouders. Onze Budgetwoning® sluit hier uitstekend bij aan. Er wordt nu een concreet plan uitgewerkt.

Zoals alle Brabantse gemeenten ontving Grave begin april een brief van de commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Gemeenten werden dringend verzocht om invulling te geven aan de extra taakstelling voor de huisvesting van statushouders. “Terecht, want dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, vinden de Graafse wethouders Eric Daandels van ruimtelijke ordening en Anja Henisch van sociale zaken. Kort na de oproep viel in Grave een brief van Hendriks Coppelmans op de mat. “Hierin werd ons een oplossing aangereikt voor de versnelde huisvesting van statushouders. De timing was goed, we waren getriggerd.”

Geen zeecontainers

Grave staat bekend om haar open houding richting nieuwkomers. In september is er nog een azc geopend. “De Graafse gemeenschap is eraan gewend, misschien wel door onze historie als vestingstad”, aldus Henisch. “Niettemin staan we voor een enorme uitdaging. Ook omdat er hier zo weinig beweging zit in de woningmarkt.” Daandels knikt. “Daar komt bij dat wij streven naar duurzame oplossingen, gebaseerd op kwalitatief goede huisvesting en een gedegen spreiding in de wijken. Je kunt ergens achteraf een hoop zeecontainers bij elkaar zetten, maar daar geloven wij niet in. Wij gaan voor optimale integratie.”

De tijd dringt

De focus op integratie betekent bouwen voor de totale vraag; niet alleen voor statushouders. “Anders krijg je alsnog enclaves”, stelt Henisch. “Maar nieuwbouw is zeker niet de enige strategie. De druk is hoog, binnen een paar maanden moeten we de taakstelling gehaald hebben. Het vraagstuk is nu zo urgent dat we genoodzaakt zijn om meerdere wegen te bewandelen. Dus ook omvorming van bestaande panden en tijdelijke oplossingen, hoewel die niet onze voorkeur hebben. Goede spreiding binnen de gemeente blijft het uitgangspunt. En in de tussentijd zetten we natuurlijk in op permanente nieuwbouwoplossingen.”

Betrouwbare partners

“Uiteraard krijgen wij allerlei aanbiedingen van partijen die inspelen op deze taakstelling”, aldus Daandels. “Maar ook hierbij gaan wij voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom zijn we in gesprek gegaan met de mensen van Hendriks Coppelmans. Zij bouwden samen met de bewonersvereniging onder meer dorpshart Velp; een prachtig plan dat perfect past bij het karakter van Velp. We weten dat ze maatschappelijk betrokken zijn, woningen op maat maken, oplossingsgericht meedenken en veel ervaring hebben met gebiedscommunicatie. Henisch: “Die communicatie mag niet onderschat worden. Qua integratie gaat het goed in Grave. Dat houden we alleen zo als we zorgvuldig blijven omgaan met al onze inwoners.”

Totale gebiedsontwikkeling

De gesprekken tussen de gemeente Grave en Hendriks Coppelmans leidden tot concrete plannen, die nu verder worden uitgewerkt. Daandels: “Het concept van de Budgetwoning® is sterk. De woningen zijn betaalbaar, duurzaam en gelijkvloers. Dat laatste is belangrijk, wij bouwen alleen nog maar levensloopbestendige woningen. Maar let wel: met de bouw alleen ben je er nog niet. Het mooie is dat Hendriks Coppelmans de complete gebiedsontwikkeling verzorgt en zelf de samenwerking opzoekt met de corporatie, in dit geval Mooiland, of eventueel andere investeerders. Wij brengen de locatie in. Het resultaat is een integraal plan, met sociale huur-, middeldure huur én koopwoningen. Een plan dat past bij de visie van Grave en de woonwensen van onze inwoners.

De Budgetwoning® is een betaalbare en snelle oplossing. Het concept omvat een rijwoning, een gelijkvloerse woning en een variant in gestapelde bouw. Geschikt voor doelgroepen met een smalle beurs in de koop- en huursector, en ook inzetbaar voor langdurige opvang van statushouders. Kijk voor meer informatie op www.budget-woning.nl

Budgetwoning Statushouders Grave

Budgetwoning Statushouders Grave

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling