1 juni 2021

‘Slim antwoord op gigantische woningbouwopgave’

Terug

Brabant heeft met 120.000 woningen tot 2031 een gigantische woningbouwopgave. Maar corporaties bouwen sinds 2014 veel minder woningen dan gepland. Een van de hoofdredenen? Het gebrek aan geschikte bouwlocaties. Gelukkig werken wij veel samen met corporaties die wél inzetten op nieuwe huurwoningen, zoals Woonmeij (actief in gemeentes Meierijstad en St. Michielgestel). Om potentiële ontwikkellocaties beter in kaart te brengen, zijn we met hen een strategische samenwerking aangegaan. Vooruitkijken en samen optrekken dus. En dat is best vernieuwend.

Samen bouwlocaties zoeken

We gaan actief op zoek naar geschikte en betaalbare woningbouwlocaties om Woonmeij verder te helpen. “Om planontwikkeling en nieuwbouw van de grond te krijgen, kijken we samen waar de kansen en mogelijkheden liggen”, vertelt Mark Wonders, directeur-bestuurder van Woonmeij. “Elke twee maanden richten we samen een frisse blik op ons werkgebied. Zien we een interessante kans? Dan zijn we er snel bij en pakken we die samen op. Eventueel betrekken we de gemeente of een derde partij erbij. Zo hebben we een slim antwoord op de gigantische woningbouwopgave.”

Breder perspectief

Mark Wonders is ervan overtuigd dat er mooie kansen ontstaan als je daar samen tijd in steekt. “Het grote pluspunt van onze strategische samenwerking? Dat wij als corporatie met onze eigen blik naar de omgeving kijken, terwijl Hendriks Coppelmans dat doet door de bril van een ontwikkelende bouwer. Zo ontstaat een breder perspectief. Dat vind ik nou net de meerwaarde van Hendriks Coppelmans: zij kijken niet alleen naar braakliggende terreinen, maar ook naar vastgoed dat leegstaat of eigendom is van de gemeente. Naar alle potentiële binnenstedelijke ontwikkellocaties dus. Zo helpen zij ons verder met ons doel: de komende jaren meer woningen voor onze huurders op de markt brengen.”

Zes succesfactoren voor versnelling woningbouwopgave

Strategische samenwerking bij het zoeken naar woningbouwlocaties, is een van de zes succesfactoren die wij zien om woningbouw te versnellen. Bekijk de andere succesfactoren in dit artikel over het versneld uitvoeren van de Brabantse Agenda Wonen.

Ook een strategische samenwerking aangaan? Neem dan contact op met René Beks: rene.beks@hendrikscoppelmans.nl / 06-51045714

gigantische woningbouwopgave

Mark Wonders, directeur-bestuurder van Woonmeij

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling