22 februari 2013

Fonds Cohesie steunt Leger des Heilsproject Eindhoven en Klussendienst Zeeland

Terug

Zwerfjongerenprogramma ’Changes’ van het Leger des Heils in Eindhoven en de Klussendienst Zeeland van Zorgland Dienstverlening hebben op vrijdag 22 februari een financiële bijdrage ontvangen van Cohesie, het goededoelenfonds van Hendriks Coppelmans. Het Leger des Heils ontving een cheque van € 3.740,- voor Vast & Verder, waar zwerfjongeren onderdak krijgen en werken aan hun toekomst. Zorgland ontving een cheque van € 6.540,- waarmee een klussendienst voor ouderen opgezet kan worden als dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. De cheques werden uitgereikt door de voorzitter van het comité van aanbeveling van Cohesie, Paul Rüpp (bestuursvoorzitter Avans Hogeschool en voormalig gedeputeerde).

Zinvolle dagbesteding

Door het opzetten van een klussendienst wil de zelfstandige zorgorganisatie Zorgland mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland een zinvolle dagbesteding bieden. Dat kunnen cliënten zijn van De Boerderij, de dagbestedingslocatie van Zorgland, maar ook andere mensen uit de doelgroep. Onder begeleiding gaan zij klussen verzorgen bij ouderen. Daarbij wordt uitgegaan van wat iemand wèl kan. De Boerderij in Zeeland dient als uitvalsbasis. Voor de ouderen betekent het een praktisch steuntje in de rug bij het zo zelfstandig mogelijk blijven wonen, maar ook een prettig sociaal contact. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Zorgland wil in dit project samenwerken met de lokale ouderenorganisatie en het woonzorgcentrum.

Toekomstperspectief

Bij Vast & Verder in Eindhoven wonen 16 zwerfjongeren die een woontrainingsprogramma volgen. Vast & Verder, een huis dat al sinds 1999 actief is, is een onderdeel van het zwerfjongerenprogramma Changes. De jongeren kampen vaak met meervoudige problematiek (o.a. psychiatrisch, justitieel en verslaving). De bewoners krijgen in het huis onderdak, begeleiding en gaandeweg steeds meer eigen verantwoordelijkheden. Op die manier ontstaat er een beter toekomstperspectief. Samen met de jongere wordt stap voor stap gewerkt aan woonvaardigheden, financiën en burgerzaken, psychische gezondheid, verslavingsproblemen en omgaan met justitie. Met steun van Cohesie wordt de woonkamer van het huis opgeknapt en opnieuw ingericht. De jongeren dragen zelf bij aan de uitvoering.

Onderdeel van MVO-beleid

Fonds Cohesie is het maatschappelijk fonds waarmee Hendriks Coppelmans, sinds 2002, jaarlijks projecten ondersteunt die bijdragen aan ‘een geweldige leefomgeving’. Uit de aangemelde projecten koos het comité van aanbeveling eind 2012 twee goede doelen. Relaties en medewerkers van Hendriks Coppelmans mochten namens het fonds online ieder een gift van € 20, – schenken aan één van de genomineerde projecten. Fonds Cohesie maakt deel uit van een actief MVO-beleid. Als een van de eerste bouwondernemingen in Nederland is Hendriks Coppelmans hiervoor sinds begin dit jaar gecertificeerd.

Meer weten over het fonds of een project aanmelden? Kijk dan op fonds-cohesie.nl.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling