24 november 2020

Energietransitie: ‘Vandaag aan de slag, ook al zou je het morgen anders doen’

Terug

Verduurzaming van de woningvoorraad vereenvoudigen en versnellen: dat is het doel van de Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA). Twee corporaties (Tiwos en Thuisvester) en vijf bouwbedrijven (waaronder Hendriks Coppelmans) zijn aangesloten bij de BDA. Om het gedeeld plichtsbesef binnen dit samenwerkingsverband weer een stap verder te brengen, is Daniël Duijvestijn eind september aan de slag gegaan als nieuwe programmaleider.

De coördinatie van de samenwerking tussen vraag (corporaties) en aanbod (bouwbedrijven) ligt bij het programmabureau BDA. Per september is de leiding hiervan in handen van Daniël Duijvestijn van Endule. Maar hij doet dit niet alleen; het programmabureau kan rekenen op de veelzijdigheid van het team van Endule. De alliantiedeelnemers inspireren en met goede  voorbeelden en ideeën aan het denken zetten. Het is een rol die Daniël Duijvestijn ligt én waarbij zijn ervaring in de corporatiesector van pas komt. Bovendien zit hij als consultant bij Endule dicht op het vuur. “De praktijk van de energietransitie is ons dagelijks werk, voor bouwers, corporaties, gemeenten en overheden.”

Niet eindeloos praten

De kaders voor het verduurzamen van woningen zijn in Nederland nog niet helder genoeg. Hierin ziet Daniël Duijvestijn een belangrijke taak weggelegd voor de Rijksoverheid. “We weten dat we met elkaar werken aan het terugdringen van CO2-emissies, maar om op te schalen is het prettig dat we meer rust krijgen in de route ernaartoe. Eenvoud is daarin belangrijk en daar slagen we nog niet altijd in. De tussendoelen tot 2050 moeten begrijpelijk zijn en elkaar niet in de weg gaan zitten. We willen geen spijt krijgen van de stappen die we maken. Landelijk zijn er de afgelopen jaren steeds verschillende sturingsinstrumenten opgelegd. Eerst lag de focus op het bereiken van energielabel B, vervolgens heb je het met elkaar over CO2-neutraal en nu gaan we ons richten op het terugdringen van de netto warmtevraag. Logisch dat je samen aan het ontdekken bent wat werkt, maar het gevolg is dat corporaties en bouwbedrijven zo keer op keer met nieuwe inzichten worden geconfronteerd.”

Stop het denken in individuele projecten

De BDA heeft meer dan een jaar geleden besloten de krachten te bundelen aan vraag- en aanbodkant. Deze schaalvergroting moet gaan leiden tot versnelling, kostenreductie en vooral tevreden huurders. Niet toevallig ontstaat parallel daaraan het overheidsprogramma Renovatieversneller, waarin Daniël Duijvestijn ook een rol heeft. “Ook dit is een programma waarin schaalvergroting en samenwerking centraal staan. Stop het denken in individuele projecten, maar kom tot programma’s waarbij corporaties én bouwers onderling samenwerken. De BDA loopt hierin voorop!”

Meer tempo

Op dit moment zijn twee corporaties – Tiwos en Thuisvester – en vijf bouwbedrijven aangesloten bij de BDA. Er staan 2230 sociale huurwoningen voor verduurzaming op de rol. “Hendriks Coppelmans gaat in de Tuinbouwstraat en op het Visserijplein in Tilburg aan de slag met de energetische schilrenovatie van de eerste 168 woningen. We willen het totale aantal graag snel uitbreiden tot 4500 woningen. Dat spreekt me nou juist zo aan in de aanpak van de BDA: meer tempo maken met de energietransitie door gewoon meer woningen per dag aan te pakken. Want de gezamenlijke verduurzamingsopgave is al complex genoeg en gevoelig voor uitstel. Natuurlijk word je geconfronteerd met nieuwe inzichten, waardoor je ook weer terug naar de tekentafel zou kunnen. Wij gaan gewoon vandaag aan de slag, ook al zou je het morgen misschien anders bedenken.”

Geïnteresseerd in de Brabantse Duurzaamheids Alliantie? Neem dan contact op met Daniël Duijvestijn: 06 – 42 94 56 97.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling