30 januari 2015

Energiebesparing in de zorg: noodzaak maar ook leuk!

Terug

In de zorg rijzen de energiekosten de pan uit. Tijdens de kennisbijeenkomst die Hendriks Coppelmans op 29 januari organiseerde, werden vertegenwoordigers en adviseurs van zorgorganisaties meegenomen in actuele mogelijkheden om zorgvastgoed te verduurzamen. Vier sprekers inspireerden de aanwezigen om stappen op dit gebied te zetten. “Energiebesparing is ook leuk”, hield Wigger Verschoor van Stichting Urgenda de zaal voor. “Leuk omdat het geld oplevert, maar ook omdat het bewoners en medewerkers in de zorg samen in beweging brengt.” Verduurzaming van zorgvastgoed is een hele zoektocht, bleek uit reacties van de zaal. Het is spannend. Het is daarom zeker iets wat je samen moet doen met vastgoedspecialisten, energiebedrijven, omdenkers en adviseurs. En natuurlijk met eigen medewerkers en bewoners.

Laaghangend fruit

Kan een bewoner straks zijn zorg, huur en energielasten nog wel opbrengen? Deze vraag bleek veel van de aanwezigen bezig te houden. Geen wonder dus dat veel zorgorganisaties zoeken naar manieren om die huur- en energielasten te verlagen zodat er meer geld overblijft voor de zorg.  Dat geldt ook voor de gastheer van de bijeenkomst: Cello Zorg. Manager huisvesting Sam Schoonus waarschuwde vooral niet te overdrijven. “Als wij 10% besparen op energie is dat nog maar 0,2% van onze omzet”. Hij adviseerde planmatig te werken en goed te bedenken waarom en voor wie je het doet. Zo is het meekrijgen van mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld veel lastiger dan bewoners in de ouderenzorg. Schoonus: “Je moet je keuzes goed afwegen. Wij pakken in elk geval het laaghangend fruit: maatregelen met weinig moeite en veel effect. Verder beginnen we met de oudere gebouwen, want daar valt het meest te besparen.”

Biljartverwarming

Wigger Verschoor van Stichting Urgenda nuanceerde dit beeld over besparingskansen bij oud versus jong vastgoed. Hij deed dat aan de hand van resultaten van de ‘Energiestrijd’, waarin dit jaar 32 verzorgingshuizen het tegen elkaar opnemen. “Opmerkelijk genoeg blijkt dat jonge gebouwen de meeste winst boeken”. Volgens Verschoor komt dat omdat gebruikers van jonge gebouwen vaak minder bewust bezig zijn met energie, omdat ze denken dat alles in zo’n nieuw gebouw al goed op orde is, bijvoorbeeld met isolatie en automatische regelingen. Verschoor wist met zijn verhaal de zaal te inspireren en er kwam een mooie dialoog op gang.
Een tip van Verschoor was om vooral ook voor draagvlak te zorgen onder de gebruikers. “Met name ouderen blijken goed te motiveren door ideële argumenten, zoals een betere wereld doorgeven aan de volgende generatie. Bewoners raken betrokken, worden zelf ook actief. Vragen zich bijvoorbeeld af: waarom moet de biljartverwarming altijd aan staan? Dat geeft een enorm saamhorigheidsgevoel.”

Project Amstelring

De verduurzaming bij de negen verzorgingshuizen van Amstelring geldt als een voorbeeldproject dat door heel Nederland nauwlettend gevolgd wordt. Eneco is een van de consortiumleden die dit nul-op-de-meterproject onder begeleiding van Energiesprong uitvoert. Boudewijn Janse de Jonge van Eneco schetste de kenmerken van het aanbod ‘Tophuis’ en de eerste ervaringen’: “Zoals bij alle innovaties verlopen veel zaken anders dan verwacht. Het meekrijgen van de verhurende corporaties vroeg bijvoorbeeld meer aandacht. Een belangrijke les is om het proces in duidelijke stappen op te delen. En: vernieuwing is lang niet altijd nodig, optimaliseren van het bestaande kan vaak ook.” Om de maatregelen van een ‘Tophuis’ te financieren is bij Amstelring gekozen voor samenwerking in de vorm van een ESCo. Janse de Jonge legde uit hoe zo’n Energy Service Company in elkaar zit en hoe er bijvoorbeeld omgegaan wordt met energieprestatieafspraken en verrekeningen bij meer of minder verbruik.

Voorbeeldprojecten

René Beks van Hendriks Coppelmans behandelde drie voorbeeldprojecten waarmee ervaring is opgebouwd. Zo ontwikkelde Hendriks Coppelmans voor Cello een renovatieplan met meerdere maatregelpakketten. “Deze zijn gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie en adviezen van onze eigen EPA-adviseur. Cello kan hieruit een keuze maken en zo zelf aan de knoppen draaien.” Aan de hand van een renovatieproject in Winssen liet Beks zien hoe het combineren van verschillende budgetten uitkomst kan bieden. “Het haalbaar krijgen van een businesscase is steeds een belangrijke uitdaging”, aldus Beks. “Daarvoor moet je goed op de hoogte zijn en slim kunnen combineren”. In dat kader belichtte hij ook enkele subsidie- en financieringsvormen die daarbij kunnen helpen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u eens met ons om de tafel over verduurzaming van uw zorgvastgoed? Neemt u dan contact op met Rene Beks (directeur) via 0413 264833 ofrene.beks@hendrikscoppelmans.nl.

De presentaties van de sprekers bekijken? Dat kan hier.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling