3 april 2015

Eerste nul-op-de-meterwoningen Geerpark opgeleverd

Terug

In de duurzame wijk Geerpark in Vlijmen zijn deze week de eerste nul-op-de-meterwoningen opgeleverd. Hendriks Coppelmans realiseerde de woningen in opdracht van Woonveste. De woningen maken deel uit van een project van 19 huurwoningen die allemaal een EPC van minimaal 0 of lager hebben. Samen met de opdrachtgever werden de woningen uitontwikkeld tot energieneutraal en zelfs nul-op-de-meterniveau. Deze laatste woningen wekken dus meer energie op dan ze verbruiken. Hiermee zijn ook de kosten van huishoudelijk gebruik gedekt. En dat is zeer aantrekkelijk voor de huurders die er gaan wonen. De woningen zijn voorzien van goede isolatie, warmte- en koudeopslag, balansventilatie en zonnepanelen. De zonnepanelen zijn fraai geïntegreerd in het dakvlak.

Energieprestatievergoeding

Woonveste berekent de energiemaatregelen niet in de huurprijs. De huurders van deze woningen betalen een zogenaamde energieprestatievergoeding. Zo behouden ze een eventueel recht op huurtoeslag. De energierekening van de huurder kan in deze woning op nul euro per jaar uitkomen. Door slim te investeren houdt Woonveste de energieprestatievergoeding op een aantrekkelijk niveau, met gunstige woonlasten als gevolg.
Dertien van de zestien huurwoningen vallen in de sociale huur. Deze woningen hebben van Woonveste het label PEPhuis gekregen. PEP staat voor Plus Energie Prestatie. Slim gebouwde woningen die zo zijn opgepept dat ze energie opwekken. De dertien huurwoningen in Geerpark zijn de eerste die het PEPhuislabel ontvangen hebben. Voor de huurders heeft Woonveste een informatieve video gemaakt over het PEPhuis (zie hieronder).

Excellent gebied

Geerpark is door het Rijk bestempeld als een van de negentien Excellente gebieden in ons land. Dit zijn innovatieve nieuwbouwgebieden die in EPC minimaal 25% scherper zijn dan  het bouwbesluit voorschrijft. In de wijk is geen gasaansluiting. Hendriks Coppelmans bouwt in Geerpark ook duurzame levensloopbestendige woningen voor Woonveste en tien duurzame koopwoningen.

Slim investeren en de woonlasten laag houden?

Ook slim investeren en de woonlasten voor huurders laag houden? Neem dan contact op met René Beks, directeur ontwikkeling, via (0413) 26 48 33 / rene.beks@hendrikscoppelmans.nl.

Meer weten? In dit artikel leest u alles over het project. Meer technische gegevens vindt u bij de referenties: klik hier.

Nul-op-de-meterwoningen Geerpark

Nul-op-de-meterwoningen Geerpark

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling