2 oktober 2023

Van schoolgebouw naar duurzaam woongebouw: bouw 27 appartementen Albinonistraat Boxtel gestart

Terug

Voor Woonstichting Joost realiseren we in de Albinonistraat in Boxtel 27 levensloopbestendige energiezuinige appartementen. Het nieuwe woongebouw bestaat uit 3 woonlagen en komt op de plek van de voormalige basisschool De Beemden. Het schoolgebouw is dit voorjaar gesloopt. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de bouw. Op 2 oktober werd het officiële startmoment gevierd, waarvoor ook de omwonenden waren uitgenodigd.

Samen optrekken voor betaalbaar wonen

De fundering was al gestort, dus rondom de fundering kon de grond worden aangevuld. Een mooie taak voor wethouder Désiré van Laarhoven die Wim van der Zanden verving. Voordat zij aan haar taak begon, vertelde ze over het belang van nieuwe woningen in Boxtel. “Het was een project van lange adem. Dus ik ben heel blij dat we hier vandaag staan. En fijn dat de inrichting van de openbare ruimte met parkeerplaatsen en groen in nauwe en goede afstemming met omwonenden is verlopen.” Ook manager Vastgoed Joost Huijbregts was blij met deze mooie uitbreiding van sociale woningbouw in Boxtel. “We gaan hier op deze plek 27 zeer energiezuinige levensloopbestendige appartementen realiseren. Eindelijk kunnen we van start.” Hendriks Coppelmans-directeur René Beks gaf aan als ontwikkelende bouwer graag nog meer projecten in Boxtel te willen gaan realiseren. “De behoefte aan betaalbaar wonen is groot. En dat lukt alleen maar door samen op te trekken.”

Inzet concept (af)TOPappartement

In dit project wordt het concept ‘(af)TOPappartement toegepast’, een variant uit de betaalbare conceptenlijn ‘Budgetwoning’ van Hendriks Coppelmans. We zijn blij dat we Joost op deze manier verder kunnen helpen met hun enorme bouwopgave. Naast de succesvolle inzet van conceptwoningen speuren we voor deze corporatie ook actief naar locaties om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Een intensieve samenwerking die zijn vruchten af begint te werpen.

Duurzaam woongebouw

Het gebouw krijgt een groen sedumdak en zonnepanelen. Ook krijgt elke woning een individuele bodemwarmtepomp. Hiervoor zijn 27 bronnen geboord. Deze warmtepomp zorgt voor een warme woning in de winter en een koude woning in de zomer. Verder komt er naast het gebouw een wadi voor opvang overtollig hemelwater. De appartementen zijn maximaal 60 vierkante meter en worden levensloopbestendig, dus zonder drempels. Ze zijn geschikt voor 1- en 2-persoons huishoudens en voor zowel starters als senioren. Het wordt straks ook mogelijk om een scootmobiel, elektrische fiets of scooter in de eigen berging te stallen en op te laden.

 

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling