26 november 2019

De Renovatiecalculator®: in 7 modules alle verduurzamingsopties op een rij

Terug

Op weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 hebben corporaties een flinke verduurzamingsopgave. Omdat geen woning of complex hetzelfde is, is die aanpak elke keer net even anders. Met de introductie van de Renovatiecalculator® helpen wij corporaties om in het woud van mogelijkheden goede keuzes te maken. Onze Renovatiecalculator licht de bestaande voorraad snel door aan de hand van zeven modules: dak, gevel, vloer, verwarming, ventilatie, zonne-energie en bewonerscommunicatie. Met zeven modules zetten we alle verduurzamingsopties helder op een rijtje. We koppelen ze bovendien ook aan prijzen, woonlasten en andere belangrijke kengetallen. Via mix-en-match kunnen we alle opties eenvoudig met elkaar combineren. Zo lukt het ons aan tafel al om uit te leggen wat de consequenties zijn. Door alle renovatiescenario’s tegen het licht te houden, vereenvoudigen we de keuzemogelijkheden en krijgen corporaties snel inzicht in de juiste koers voor hun vastgoedstrategie.

Vanuit onze kennis van nul-op-de-meter benaderen we het energetisch renoveren van de enorme woningvoorraad als ontwikkelopgave. Corporaties hebben behoefte aan een ontwikkelende renoveerder en die rol past ons heel goed. “Bij het energetisch renoveren van een woning draait het om het hoogwaardig isoleren van de complete schil, inclusief het plaatsen van nieuwe kozijnen en het juiste HR-glas”, legt EPA-adviseur Kees Hamming uit. “Ook moet je denken aan het vervangen of aanpassen van de installaties. Niet alleen om zo min mogelijk energie te verbruiken, maar ook om voor te sorteren op een gasloze toekomst. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om te verduurzamen; zoveel keuzes en combinaties daarvan. Zie als opdrachtgever dan door de bomen het bos nog maar. Daarom hebben we in een multidisciplinair team een modulair concept opgebouwd. Een mix-and-match-idee van verschillende modules om in het woud van mogelijkheden en scenario’s een doordachte keus te presenteren.”

Zeven renovatiemodules

Met de introductie van de Renovatiecalculator® met zijn zeven renovatiemodules geven we ruimte aan het denken in systemen in plaats van producten. “Systeemdenken is de enige manier om samen de gigantische verduurzamingsopgave van al die bestaande woningen het hoofd te bieden”, verduidelijkt projectmanager Hugo Geerlings. “De logische stap naar meer procesgestuurde trajecten zorgt voor een professionaliseringsslag in de branche. Het denken in modules is daarvan een mooi voorbeeld. Door een huis op te knippen in verschillende onderdelen, knopen we via deze modules alle mogelijke energetische renovatieopties aan elkaar. We hebben gemerkt dat dit helpt om de vraag achter de vraag te achterhalen. En omdat we tientallen opties eenvoudig
kunnen combineren, lukt het ons om aan tafel al uit te leggen wat de consequenties zijn. Zo helpen we corporaties via een No-Regretaanpak om de beste energetische keuzes te maken, met oog voor de investeringen op korte en lange termijn.”

One-stop-shopping-concept

Het modulair systeem voor energetisch renoveren helpt de bestaande voorraad van corporaties snel door te lichten en te koppelen aan prijzen, kengetallen én een goed advies. “Die adviesrol is een belangrijk onderdeel van dit one-stop-shopping-concept”, zegt Marti Smits, manager projectbureau en energiespecialist. “Daarin trekken we samen op met adviseurs van Atriensis. Zo krijg je in één oogopslag de resultaten van elk renovatiescenario in beeld. Denk daarbij aan mogelijke ingrepen in de toekomst, de impact voor bewoners en de woonlasten. Juist die woonlasten zijn voor bewoners – mensen met een kleine portemonnee – erg belangrijk. En corporaties kunnen sturen op de kosten van de noodzakelijke ingrepen. Door al deze mogelijkheden met alle plussen en minnen te vertalen naar scenario’s, bieden we corporaties volop keuzevrijheid. En een aanpak zonder spijt achteraf.”

Wij presenteren de Renovatiecalculator® graag aan corporaties die hun duurzaamheidsambities willen vertalen naar een slimme No-Regretaanpak. Neem hiervoor contact op met Tjeerd van de Put via (0413) 26 48 33.

De 7 modules van de Renovatiecalculator®

De 7 modules van de Renovatiecalculator®

V.l.n.r.: Kees Hamming, Marti Smits en Hugo Geerlings: "Onze adviesrol is een belangrijk onderdeel van dit one-stop-shopping-concept"

V.l.n.r.: Kees Hamming, Marti Smits en Hugo Geerlings: "Onze adviesrol is een belangrijk onderdeel van dit one-stop-shopping-concept"

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling