25 augustus 2015

BuurtBouwen®: vanuit zes invalshoeken bestaande buurt aanpakken

Terug

De samenleving verandert en de bouwbranche verandert mee. Meer en meer verplaatst de focus zich naar de wensen van de woonconsument en het vitaal en up-to-date houden van de bestaande woningvoorraad. Waar veel bouwbedrijven zich nog vooral richten op productie, kijkt Hendriks Coppelmans met een meer integrale blik naar deze uitdagingen. Dat betekent meer aandacht voor bewoners, transformatie en verduurzaming van woningen, met BuurtBouwen® als allesomvattend concept. “Zo wordt wonen geweldig, juist in de bestaande buurten.”

“Onze branche zit in een transitieperiode en de veranderingen vragen om vernieuwende oplossingen”, vertelt Bart Hendriks, algemeen directeur van Hendriks Coppelmans. “Als ontwikkelende bouwgroep wachten we niet af, maar komen we zelf met initiatieven en innovatieve concepten. Na de periode van wederopbouw en nieuwbouw, verplaatste onze aandacht zich sinds 1992 naar (re)vitalisering van de bestaande woningvoorraad. Om voor elke afzonderlijke wijk of buurt daadkrachtig te kunnen inspelen op de demografische, economische en sociaalmaatschappelijke veranderingen, ontwikkelden we een innovatief concept: BuurtBouwen.”

Leefbaar en vitaal

“Een buurt is veel meer is dan een cluster van woningen; het is een samenleving op zich”, beseft Bart Hendriks. “Juist in een samenleving waar oude zekerheden verdwenen zijn is de behoefte aan een echt ‘thuis’, een veilige basis, steeds belangrijker. Neem alleen al de toenemende vergrijzing, de stijgende vraag naar eenpersoonswoningen en de energie- en betaalbaarheidsvraagstukken. Net als aandacht voor sociale cohesie. Om tot een leefbare en vitale buurt te komen die klaar is voor de toekomst, kun je niet volstaan met bouwen of verbouwen alleen. Dit vraagt om een duidelijke visie, de juiste samenwerkingspartners, technische ingrepen en slimme financieringsvormen. Alle vraagstukken die in zo’n wijk samenkomen, kunnen we met BuurtBouwen beantwoorden.”

Integrale en systematische aanpak

Met BuurtBouwen biedt Hendriks Coppelmans een complete gereedschapskist voor de bestaande woningvoorraad. Een integrale en systematische oplossing waar veel woningcorporaties op zitten te wachten. Bart Hendriks: “Voor corporaties kunnen we elke wijk zorgvuldig analyseren, behoeften inventariseren, gegarandeerde scenario’s opzetten, plannen ontwikkelen en met bewoners communiceren. Daarvoor is ons Hexagon-model een belangrijk middel. Een slim model dat we als blauwdruk op elke casus kunnen projecteren en vertalen naar haalbare scenario’s. Zo bepalen we samen het gewenste eindgebruikersniveau en de relevante energetische, esthetische, ergonomische, ecologische en economische aspecten. Het resultaat? Hogere bewonerstevredenheid, beter gestructureerde processen en gegarandeerde zekerheid in de exploitatie.”

Regie bij woningcorporatie

Door in gesprek te blijven met gemeenten, corporaties en maatschappelijke organisaties, houdt Hendriks Coppelmans deze aanpak actueel. “Alleen door écht te weten wat er speelt en waar de individuele wijkbewoner om vraagt, kunnen wij die integrale dienstverlener zijn die onze partners ontzorgt”, legt Bart Hendriks uit. “Terwijl de woningcorporatie de regie behoudt, nemen wij de verantwoordelijkheid voor de analyse, advisering, bewonerscommunicatie en de realisatie. Er is behoefte aan betere en betaalbare oplossingen voor bestaande bouw. Met BuurtBouwen spelen we daarop in. Wij hebben de middelen en de kennis in huis om die opgave op kostenefficiënte wijze te realiseren.”

Samenwerking

BuurtBouwen komt voort uit de sociaalmaatschappelijke betrokkenheid van Hendriks Coppelmans. Bart Hendriks: “Als stabiele organisatie met een duidelijke visie op wonen, zoeken wij de verbinding in nauwe samenwerkingsverbanden en partnerships. Dit is geen kunstje, maar zit diepgeworteld in ons DNA. Ik geloof echt dat BuurtBouwen een eigentijdse manier is om vanuit onze branche een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. We zijn daarmee op de goede weg, maar tegelijkertijd valt er nog veel terrein te winnen. Onder andere door samenwerkingsverbanden te optimaliseren. Dan wordt wonen voor iedereen geweldig: ook in de huidige woning in de eigen, vertrouwde buurt.”

Meer weten over BuurtBouwen® of eens met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met directeur Bart Hendriks via bart.hendriks@hendrikscoppelmans.nl of (0413) 26 48 33.

Zie ook Buurtbouwen.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling