27 november 2020

BENG? Zet een stap extra en ga voor NOM!

Terug

Op 1 januari 2021 gaan ze dan echt in: de BENG-eisen (NTA8800). Iedere woning waarvoor na 1 januari 2021 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moet aan deze eisen voldoen. De normering vervangt de huidige EPC (NEN 7120). Helaas is de normering minder hoog dan de voorstellen uit 2015. Het verschil met de huidige EPC is ook niet zo groot. Als duurzame koploper vinden we dat jammer, daarover schreven we eerder al in het artikel Nieuwe BENG-eisen: Bij Lange Na Niet Energieneutraal. De voorlopige eisen uit dat artikel zijn in de tussentijd nog wel wat aangescherpt, maar de normering is nog altijd een stuk minder streng dan wij hadden gehoopt. Het een stapje in de goede richting, maar wat ons betreft niet ver genoeg. Daarom onze vraag aan opdrachtgevers: waarom niet die stap verder zetten naar NOM?

schema BENG 2021

BENG of NOM?

BENG zegt iets over de technische kant van een woning. Aan welke eisen moet de woning voldoen om het stempel Bijna EnergieNeutraal Gebouw te krijgen? De term Nul-Op-de-Meter zegt niet direct iets over techniek, maar vooral over woonlasten. Of een woning uiteindelijk echt Nul-Op-de-Meter is, hangt namelijk vooral af van het gedrag van de bewoner(s), niet van de woning zelf. Maar om dit mogelijk te maken, moet een NOM-woning wel aan strengere duurzaamheidseisen voldoen dan een toekomstige BENG-woning. Daarnaast heeft een NOM-woning zonnepanelen om elektriciteit op te wekken, iets wat een BENG-woning niet (standaard) heeft.

Wij bouwen woningen liefst zo duurzaam mogelijk. Wij adviseren onze opdrachtgevers dan ook om hun woningen nul-op-de-meter te bouwen in plaats van BENG. Niet alleen uit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook omdat er een goede businesscase achter zit: de energieprestatievergoeding (EPV).

EPV: een slimme businesscase

NOM-woningen zijn in realisatie duurder dan BENG-woningen. Maar sinds het invoeren van de verplichting om gasloos te bouwen, is de extra investering voor NOM een stuk kleiner en dus interessanter geworden. De extra investering naar NOM is nu ongeveer € 10.000,- (afhankelijk van het type woning natuurlijk). Toen woningen nog met een gasaansluiting gebouwd mochten worden was de investering zo’n € 25.000 of zelfs meer. Nu dit gat kleiner is geworden, is deze de stap naar NOM voor corporaties interessanter. We rekenen het even voor. Voor een NOM-woning mag je als verhuurder een energieprestatievergoeding vragen aan je huurder. Het gaat om een bedrag van € 1,45 per m2, mits de netto warmtevraag van de woning < 25 is.  Voor de bewoner komt dat vaak neer op zo’n € 80,- per maand. Op jaarbasis is dat bijna duizend euro, wat betekent dat een corporatie de meerinvestering naar NOM binnen 10 jaar terugverdient. Een slimme businesscase dus. Zowel voor de investeerder als voor de bewoner, want die gaat er nog altijd enkele tientallen euro’s op vooruit vergeleken met een gemiddelde energierekening.

Afbouw salderingsregeling: invloed op huursector onbekend

Een belangrijke regeling voor bewoners van een woning met zonnepanelen is de salderingsregeling. Vanaf 2023 wordt deze afgebouwd en na 2031 krijgen bewoners helemaal geen vergoeding meer voor het terugleveren van opgewekte elektriciteit. Wat dit betekent voor de EPV en wat de impact is op de (sociale) huursector is nog niet bekend. Maar in onze businesscase houden wij daar in de toekomst wel rekening mee.

Zullen we samen kijken hoe we voor uw project(en) de stap naar NOM mogelijk maken? Neem dan contact op met René Beks: rene.beks@hendrikscoppelmans.nl of 06-51045714.

Goede Morgen Geerpark Vlijmen fase 1

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling